Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Frågor och svarVad blev resultatet i omröstningen kring Offelias framtid?
Vid årsmötet 2020 gjordes en omröstning om vad som ska hända med Föreningen och verket i framtiden. Resultatet blev:
- 47% vill att Föreningen fortsätter driften.
- 33% önskar en avveckling.
- 20% har ingen uppfattning.

Vad innebär återbetalning?
Återbetalningen innebär att allt eftersom kraftverket avskrivs kommer en återbetalning av andelarna att ske. När verket är avskrivet helt bör alla andelar vara helt återbetalda och nedskrivna. Verket har en beräknad ekonomisk livslängd på 20 år varför 1/20-del av andelens värde avses återbetalas per år. Detta är dock beroende på intäkter och konstnader. Vad den verkliga livslängden är återstår att se men kan vara längre.
Återbetalningen är skattefri.

Vad innebär återbäring?
Återbäringen innebär att eventuellt överskott från elförsäljning, elcertifikat m.m. kommer, efter att återbetalning, drift och underhåll samt andra avsättningar är gjorda, att fördelas på medlemmarna efter andelsinnehav.
Återbäringen är skattepliktig.

Jag hann inte med att teckna andelar men är nu intresserad, hur gör jag då?
Eftersom alla insatser är tecknade får du ställa sig på väntelistan. Om någon i föreningen går ur kommer dennes andelar att erbjudas den som står först på väntelistan. Det kan ske imorgon, om ett år eller aldrig.

Jag har andelar men ska byta elleverantör till annan än Jämtkraft, vad innebär det?
Ingenting. Det finns sedan 2014 ingen koppling till en specifik elkraftleverantör.

Jag har installerat bergvärme så nu förbrukar jag mindre el än jag tecknade andelar för, vad händer då?
Ingenting. Eftersom andelarna sedan 2014 inte har någon koppling till din elförbrukning så kan du lugnt behålla dem eller t.o.m. köpa fler om du så önskar.

Hur säljer jag mina andelar?
Antingen hittar du en köpare på egen hand och gör upp om ett pris eller så begär du att styrelsen ska lösa in andelarna till nominellt värde. Kontakta styrelsen för ett ägarbyte.

Vad kostar en andel?
En andel (1000kWh/år) kostade 4100kr/st vid starten 2004 men pga. avskrivning och återbetalning så är värdet lägre idag. Se fliken Andelar.

Hur många insatser kan jag köpa?
Det finns sedan 2014 ingen gräns. Det finns ingen koppling till förbrukningen utan nu är det som en miljövänlig kapitalinvestering.

Vad motsvarar en kWh i MWh etc?
1000 kWh = 1 MWh , 1000 MWh = 1 GWh , 1000 GWh = 1 TWh

Hur såg planeringen ut för bygget?
Byggplanen följdes väl och såg under 2004 ut enligt följande:
 • Mars - Röjning för vägarna. Se under "Bilder".
 • Juni - Markberedning för vägar och fundament.
 • Juli - Gjutning av fundamenten (1 fundament/vecka).
 • September - Fundamenten gjutna. Kablar och transformator monterade.
 • Oktober - Leverans av kraftverksdelar. Montering och resning av verk 5-7.
 • November - Montering av verk 1-4. Studiebesök för högskola och medlemmar. Provkörning.
 • December - Inkoppling mot elnätet. Kraftgenerering för föreningen.
 • Januari (2005) - Verket producerar kraft för medlemmarnas räkning.

  Vad motsvarar 1000kWh i andra energislag?
  Det motsvarar:
 • ca 100 liter eldningsolja
 • ca 210 kg träpellets
 • ca 130 kg stenkol
 • ca 430 kg träflis
 • ca 1,14 gram anrikat uran

  Vad väger kraftverket?
  De tre torndelarna väger mellan 29 och 60 ton (lättare högre upp). Maskinhuset 51 ton, rotor med tre vingar 42 ton, varje vinge 7 ton. Fundamentet består av 400 m3 betong och 7 ton armering vilket väger totalt ca 1000 ton! En bra grund att stå på alltså.

  Hur högt är verket och hur hög är placeringen?
  Verkens höjd över havet är mellan 597 m (verk 1) och 622 m (Verk 2 – Offelia). Navhöjden är 78 m. Vingarna är 41 m vilket ger rotordiameter 82 m.

  Vid vilka vindhastigheter producerar verket elström?
  Verken är av lågvindstyp och startar vid 3,5 m/s och stannar automatiskt vid vindhastigheter över 20 m/s. Detta för att inte skada verket. Vid ca 12 m/s uppnås max effekt dvs 1500 kW.

   

   

   

   

 •