Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Nyheter

 

 

2019-01-11
Efter att diverse följdfel rättats till producerar nu Offelia åter med full effekt.

2018-12-25
Vingarna har tinat av och verket startas men efter viss drift larmar verket för hög oljetemperatur i växellådan. Eftersom verket förbrukar energi för värme m.m. så blev driftnettot för december negativ med ca 960kWh. Dock utskrivet som 0 i statistiken.

2018-12-21
Vestas har bytt generatorn. Vingarna är dock nedisade och verket kan inte startas.

2018-11-12
Offelia stannar pga indikerad kortslutning i tyristorfas L1. Det visar sig senare vara kortslutning i generatorlindningen. Generatorn måste bytas.

2017-07-01
Sommaren 2017 gjordes en översyn och renovering av vingarna på Offelia. Bl.a. lagades skador från blixtnedslag. Arbetet utfördes av Danish Blade Service.

2014-01-01
Fr.o.m 2014 är kopplingen till en viss elkraftleverantör borta. Offerdalsvind säljer nu elkraften via elhandelsbolaget NEAS Energy A/S på elbörsen Nordpool till dagspris och kommer dela ut vinsten till medlemmarna efter andelstal.

2013-05-20
Infasningsproblem leder till driftstopp samt låg produktion. Fel i faskompenseringen åtgärdas v.23.

2012-08-01
Reparation av ballasttankarna i vingarna. Stopp i nästan tre veckor.

2012-03-31
Återbetalningen på 200kr/andel kommer att kvittas mot driftkostnaden som är satt till 20öre/kWh. En momsfaktura kommer skickas för de som kan dra av moms.

2011-07-01
Återbäring för perioden 101201-110531 blev 55,4 öre/kWh och 422,12kWh/andel.

2011-06-18
Global Wind Day. Oppet hus for allmanheten vid Rashon vindkraftpark. Skyltning fran Ange. Kl.13-15. Ingen foranmalan behovs.

2011-04-14
Offelia är åter i drift efter reparationerna.

2011-03-27
Hydraukolv nr 2 i navet gick idag sönder med ett oljespill som följd. Samma skada som i februari. Då blev stoppet 14 dagar. Produktionsbortfallet kommer ersättas via försäkring med viss självrisk.

2011-03-03
Den trasiga hydraulkolven är nu utbytt och Offelia är åter i drift. Produktionsbortfallet ersätts via försäkring.

2011-02-17
Trasig hydraulkolv i navet medför driftstopp tills reparationen är klar.