Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Styrelsen


Ordförande

Bo Almer
-
Änge
0640-30273


Sekreterare Kassör

Toivo Comén
-
Östersund
070-5267033

Bengt Nord
-
Offerdal
0640-30064


Ledamot Ledamot Ledamot

Per Edström
Webbansvarig
Östersund
063-131379

Torgny Nilsson
Ass.driftansv.
-
0640-30656

Krister Jonsson
Vice ordf.
Offerdal
070-2858460


Ledamot Ledamot Ledamot

Bo Mattiasson
Driftansvarig
Änge
0640-30058

Ivan Myhr
-
Änge
072-2090337

Lennart Backlund
-
Frösön
063-43661Suppleant 1 Suppleant 2 Suppleant 3

Örjan Fredriksson
-
Änge
076-1390719

Eivor Söderström
-
Offerdal
0640-34074

Sven Bäckebjörk
-
Offerdal
0640-33131

Valberedningen


Erik Olov Eklund (sammankallande)
Ture Lövrot
Anders Bäckebjörk
Gunnel Jonsson (suppleant)Revisorer


Per-Åke Bertilsson
Kjell Söderström
Gunnar Edler (suppleant)
Rune Jonsson (suppleant)